جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

داهی بنداد

سال تاسیس 2020 1-10 نفر 1 تجربه
نفت و گاز تهران dbcompany.net
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت داهی بنداد: دعوت به مصاحبه برای گرفتن وقت

۲ ماه پیش
مهندسی شیمی
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 3 تجربه با میانگین امتیاز 3.27 در جابگای ثبت کرده است.

بنده از طریق سایت های کاریابی برای این شرکت رزومه فرستادم. بعد از چند هفته دعوت شدم به مصاحبه. اول که وارد شدم چند نفر در نوبت مصاحبه نشسته بودند و منشی به من فرم مصاحبه دادند تا پر کنم. ظاهر شرکت خوب بود اما مدت زمان انتظار زیاد بود. وقتی وارد اتاق مصاحبه کننده شدم یک نفر در انتهای اتاق پشت میز نشسته بود و خیلی صمیمی نبود. فرمودن از تجریبات کاریت بگو من هم شروع کردم به گفتن اما ایشون به حالت تمسخر سریع میپریدند وسط حرفهایم. بعد شخص مصاحبه کننده گفت زبانت چطوره، من هم گفتم در حد متوسط و اینکه کارمو راه بندازم و در تلاشم بهتر بشم(قبل تر در رزومه هم ذکر کرده بودم). اما شخص مصاحبه کننده با بی ادبی گفتند برو هروقت زبانت فول شو بیا ما کسی را میخواهیم که فول باشد. و مصاحبه من در کمتر از ده دقیقه تموم شد! نمیدونم این شرکت واقعا دنبال چه چیزی بودن اما من برای کاری که رزومه فرستادم نیاز بالا به زبان نداشت و اینکه مگر رزومه من زیر دست شما نبود؟ مگر من در رزومه ذکر نکرده بودم که زبانم متوسط است؟ پس چرا الکی وقت من رو گرفتید

نکات مثبت
اهمیت به دیزاین
نکات منفی
برخورد غیر حرفه ای
حقوق پيشنهادی شما 3000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Amordaad 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته