جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

کوییز آف کینگز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.quizofkings.com
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
3

تجربه مصاحبه در شرکت کوییز آف کینگز: مصاحبه برای دیتا آنالیست

۳ ماه پیش
Data Analyst
پذیرفته شدم و قبول کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 4.00 در جابگای ثبت کرده است.

تجربه مصاحبه من با کوییز خیلی خوب بود.

3 مرحله داشت، مصاحبه فنی، مصاحبه فرهنگی و مصاحبه با مدیر عامل.

در مصاحبه اول سوالات عمومی و فنی پرسیده شد. با تیم لیدر بخش دیتا و طراح بازی. چند ساعت بعد از مصاحبه تسک رو واسم فرستادن که شامل یک مساله دیتایی و یک مساله طراحی بازی بود و یک هفته وقت داشت. دو روز بعد از اینکه جواب تسک رو فرستادم باهام تماس گرفتن برای مرحله بعد. مصاحبه با مسئول منابع انسانی هم خیلی خوب و روتین بود. دو روز بعد از اون هم باهام تماس گرفته شد برای مصاحبه نهایی با مدیرعامل که بیشتر صحبت و معرفی شرکت بود تا مصاحبه.

در کل از روند مصاحبه و سرعت پاسخگویی و برخوردها خیلی راضی بودم.


حقوق پيشنهادی شما 4000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 4000000
تاریخ مصاحبه Farvardin 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک ماه