جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

کمدا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران komodaa.com
میانگین حقوق ماهانه
6.2 میلیون
4

تجربه مصاحبه در شرکت کمدا: خوب و هدفمند

۳ ماه پیش
Full Stack
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
لینکدین
نویسنده این تجربه، 4 تجربه با میانگین امتیاز 3.25 در جابگای ثبت کرده است.

4 مرحله مصاحبه داشتم
برخورد ها خوب بود و زمان گذاشته بودن و بی حوصله نبودن و تایم مصاحبه هم بر اساس نیاز من تغییر میدادن بدون شکایت

خیلی شفاف بود مزایا و معایب کاری

نکات مثبت
زمان کاری شناور
نکات منفی
حقوق ناکافی
حقوق پيشنهادی شما 12000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 9000000
تاریخ مصاحبه Mehr 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی بیشتر از یک ماه