جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

سلامت الکترونیک برکت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت سلامت الکترونیک برکت: مصاحبه ای سرکاری و توهین آمیز

۳ ماه پیش
تحلیلگر
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 3 تجربه با میانگین امتیاز 1.67 در جابگای ثبت کرده است.

مصاحبه حضوری است آنهم در این کرونایی ولی زمانی که مصاحبه گر مبگذارد به اندازه زمانی که شما برای پر کردن فرم هم مبگذارید نیست و حتی جواب سلامت را هم نمیدهد و بشدت بی ادبانه و نگاه از بالا بدون یک سوال فنی فقز میگرید چرا از آخرین جا بیرون آمدی؟ درحالیکه حتی جواب همین سوال هم در رزومه ام بود! 

نکات منفی
مدیریت ضعیف
حقوق پيشنهادی شما 10000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Dey 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته