جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

راهبرد رایانه رستاک

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت اصفهان www.hamkelasisoftware.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت راهبرد رایانه رستاک: برنامه نویس انگولار

۴ ماه پیش
برنامه نویس انگولار
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 4.00 در جابگای ثبت کرده است.

تماس گرفتن و توضیحات رو دادن و نهایتا یکم با تاخیر به مصاحبه رسید. 

حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Aazar 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته