جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فناوری اطلاعات ناواکو

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 9 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.navaco.ir
میانگین حقوق ماهانه
4.8 میلیون
1.6

تجربه مصاحبه در شرکت فناوری اطلاعات ناواکو: مسخره بود واقعا

۴ ماه پیش
برنامه نویس وب
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 4 تجربه با میانگین امتیاز 2.20 در جابگای ثبت کرده است.

دعوت به مصابحه کردند، رفتم مصاحبه، مدیرانی که مصاحبه کردن ، کامل معلوم بود سطح فنی خیلی ضعیف هستن و داشتن از من یاد میگیرفتن مشکلاتشونو!

بعد مصاحبه گفتن تماس میگیریم، الان 3سال شده هنوز تماس میگیرن!

این مورد نه فقط برای من برای 3نفر از دوستام که رفتن مصاحبه رخ داد، خودم همون که رفتم مصاحبه بیخیالش شدم، از مدیراش معلوم بود که شرکت جالبی نیست.

اصلا پیشنهاد نمیکنم، حتی وقتتونو با مصاحبه رفتن اونجا هدر ندید، ارزششو نداره.


حقوق پيشنهادی شما 4000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Shahrivar 1397
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک ماه
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی بیشتر از یک ماه