فناپ پلاس

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران fanap.plus
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
Front end
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

با کلی تاخیر جلسه مصاحبه شروع شد

مسئول منابع انسانی بیخیال و با قیافه درهم بهت نگاه می کرد ! انگار مزاحم استراحتش شدی که با ورود به شرکت که مثلا جز برندهای مطرح هستن کلی بهم برخورد

مصاحبه با دو نفر فنی بود که سن و سال کمی داشتن و کلا برای مسخره کردن من انگار اومده بودن

چیزی بلد نبودم یا باهاش کار نکرده بودم زیر زیرکی باهم میخندیدن و همش میگفت اینو بپرس ازش , نه این آسونه اونو بپرس بعدش خنده و تحقیر کردن

بعد همونجا گفتم شرمنده من نمیتونم ادامه بدم و اومدم بیرون

اگر رفتار تحقیر آمیز و بی نظمی دوست دارید بسم الله

نکات مثبت
نکات منفی
عدم کنترل اعصاب بی نظمی کاری مدیریت ضعیف مدیریت بی ثبات بد قول
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 500000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Mehr 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته