جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فناپ پلاس

سال تاسیس 2017 51-200 نفر 3 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران fanap.plus
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت فناپ پلاس: تاخیر در طول مصاحبه

یک سال پیش
Front end
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 4 تجربه با میانگین امتیاز 1.50 در جابگای ثبت کرده است.

با کلی تاخیر جلسه مصاحبه شروع شد

مسئول منابع انسانی بیخیال و با قیافه درهم بهت نگاه می کرد ! انگار مزاحم استراحتش شدی که با ورود به شرکت که مثلا جز برندهای مطرح هستن کلی بهم برخورد

مصاحبه با دو نفر فنی بود که سن و سال کمی داشتن و کلا برای مسخره کردن من انگار اومده بودن

چیزی بلد نبودم یا باهاش کار نکرده بودم زیر زیرکی باهم میخندیدن و همش میگفت اینو بپرس ازش , نه این آسونه اونو بپرس بعدش خنده و تحقیر کردن

بعد همونجا گفتم شرمنده من نمیتونم ادامه بدم و اومدم بیرون

اگر رفتار تحقیر آمیز و بی نظمی دوست دارید بسم الله

نکات منفی
مدیریت بی ثبات مدیریت ضعیف بی نظمی کاری بد قول عدم کنترل اعصاب
حقوق پيشنهادی شما 500000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Mehr 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته