استادکار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران Ostadkar.pro
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

بی نظمی و له کردن شخصیت کارجو توسط مسئول مصاحبه

۷ ماه پیش
Front end
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

من از همکاران قبلی در مورد شرکت پرسیدم و بهم گفتن جای خوبی نیست. ولی با این حال رفتم خودم مطمئن بشم.

اول اینکه محل شرکت بسیار بد مسیر و نامناسب بود که واقعا خواستم بین راه برگردم ولی چون قول داده بودم حضور پیدا کردم.

با کلی تاخیر و انتظار مسئول منابع انسانی یک خانمی بود اومد فرم داد و گفت پر کنید و خیلی تو قیافه بودش.

باز کلی تاخیر که بیاد فرم رو بگیره و به مسئول فنی خبر بده که وارد اطاق برای مصاحبه بشم.

مسئول فنی هم یک آدم شدیدا مغرور و دنبال مسخره کردن و اگر اطلاعات کمی داشتی می گفت اینهمه سال مقاله نخوندی یا چیکار کردی شما ؟

خیلی بهم برخورده بود و سریعا خواستم جلسه تموم بشه بیام بیرون !

محیط شرکت هم خفه و کهنه که کلا دیزاین بد و زننده ای داشت. من تقصیر خودم بود و شنیده بودم جای خوبی نیست ولی باز رفتم. بنظرم تجربه هم نکنید یا برید مثل من پشیمون بشید.


نکات مثبت
صبحانه رایگان
نکات منفی
بد قول بی نظمی کاری ساعت کاری بالا مدیریت ضعیف حقوق ناکافی شرکت کوچک پایه حقوق کم
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 4000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 3000000
تاریخ مصاحبه آبان 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته