آمایش داده های تجارت نوین

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران adtn.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

منابع انسانی

۸ ماه پیش
برنامه نویس بک اند
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

اصلا گول ظاهر شرکت رو نخورید . به ظاهر اسم دانش بنیان دارند   کسی    که   تجربه  مصاحبه   با منابع  انسانی رو داره  زود می فهمه  که  مدیر منابع  انسانی   بسیار   عقده ای بی تجربه و چیپ هست...هیچ  کجا  به  جز این شرکت  نمی تونید ببینید که مدیر منابع انسانی مدیران سطح بالای شرکت رو روز  مصاحبه تخریب  کنه و ادبیات   در خور شان خودش  رو داشته  باشه.... فرایند  مدارکی  که می  خواستند  برای من حداقل دو روز  طول    می کشید که  خدا رو شکر  جایه  دیگر  رو که کاندید کرده بودم  برای کار،،  این  دو روز اونجا صرف کارهای  مفید شد., و از لحاظ  تایم کاری و حقوق برام بهتر شد.

نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت ضعیف
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 6000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 4500000
تاریخ مصاحبه آبان 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته