جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

همراه مکانیک

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
خودروسازی تهران www.hamrah-mechanic.com
میانگین حقوق ماهانه
10 میلیون
2

تجربه مصاحبه در شرکت همراه مکانیک: بی برنامه و ناهماهنگ

۶ ماه پیش
مخفی
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 1.50 در جابگای ثبت کرده است.

سلام 

برای مصاحبه تماس گرفتند. حضوری بود در این شرایط کرونا متاسفانه .. بهرحال رفتیم و مصاحبه خوبیم بود و خواستن روز دوشنبه هفته بعد برای یک تست عملی حاضر باشم و گفتن با من تماس میگیرن برای هماهنگی . دوشنبه اومد و گذشت!!! خبری نشد .. فک کنم چهارشنبه ایمیلی دریافت کردم که شما رد شدید!!!!!!!!!!! چند چندید با خودتون واقعا؟؟

نکات منفی
جلسات بی نتیجه بد قول بی برنامه ناهماهنگی
حقوق پيشنهادی شما 12000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Mehr 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته