رایان طب

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه کاری
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت اصفهان www.rayanteb.com
میانگین حقوق ماهانه
3.2 میلیون
1
Full Stack
پذیرفته شدم و قبول کردم
نحوه درخواست شغل:
دوستان و آشنايان

ببیشتر انظباط کاری لازم داشته باشید

نکات مثبت
کار با آخرین تکنولوژی ها حقوق خوب تعهد بالای پرسنل به کار همکاری با بهترین ها بیمه
نکات منفی
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 6000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 5000000
تاریخ مصاحبه Mehr 1391
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته