چارگون

سال تاسیس سال نامشخص 201-500 نفر 3 تجربه کاری
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران chargoon.com
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
4.1
برنامه نویس وب
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

بعنوان برنامه نویس فرانت-اند برای مصاحبه رفته بودم

بعد از پر کردن فرم استخدام با مسئول فنی اون تیم صحبت کردم که بسیار رفتار ایشون خوب و پسندیده بود

آدم بسیار فنی و کاربلد که رفتار خوبی داشت و سوالاتی که می پرسید بجا بود

اصلا نگران نبودم از سوالاتش چون میدونستم خودش کاملا مسلط هستش ولی جاهای دیگه میری طرف سواد نداره کلی هم سوال غلط میپرسه برای پیچوندن

تایید شدم برای تست و رفتم ولی نمیدونم چرا بچه های واحد فنی شون تو قیافه بودن که اصلا حال نکردم

برخورد کارشناس منابع انسانی هم عالی بود و 3 مدل تست روانشناسی و IQ انجام دادم

قبول شدم ولی قسمت نشد همکاری کنم

نکات مثبت
بیمه زمان کاری شناور تیم جوان و با انگیزه
نکات منفی
حقوق ناکافی پایه حقوق کم صمیمی نبودن بچه های قدیمی با نیروی جدید
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Farvardin 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته