مطهر نت پارس

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران mteamapps.ir
میانگین حقوق ماهانه
1.3 میلیون
1.2

تجربه مصاحبه بد

۹ ماه پیش
کارشناس دیجیتال مارکتینگ
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

من به عنوان کارشناس دیجیتال مارکتینگ با مدیر مارکتینگ شرکت مصاحبه داشتم که بسیار از موضع بالا به پایین برخورد می کرد و تو حرف من می پرید و احساس کردم بسیار بی ادب است. مصاحبه هم در اتاقی انجام میشد که ۴ نفر از همکاران آینده شما نشسته بودند!!
برای راحتی اعصابتون به مصاحبه هم نروید.

نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت ضعیف بی نظمی کاری عدم امنیت شغلی حقوق ناکافی عدم کنترل اعصاب
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 2500000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 2000000
تاریخ مصاحبه مهر 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته