جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مطهر نت پارس

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 6 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران mteamapps.ir
میانگین حقوق ماهانه
3.1 میلیون
1.6

تجربه مصاحبه در شرکت مطهر نت پارس: تجربه مصاحبه بد

۲ سال پیش
کارشناس دیجیتال مارکتینگ
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 4 تجربه با میانگین امتیاز 1.70 در جابگای ثبت کرده است.

من به عنوان کارشناس دیجیتال مارکتینگ با مدیر مارکتینگ شرکت مصاحبه داشتم که بسیار از موضع بالا به پایین برخورد می کرد و تو حرف من می پرید و احساس کردم بسیار بی ادب است. مصاحبه هم در اتاقی انجام میشد که ۴ نفر از همکاران آینده شما نشسته بودند!!
برای راحتی اعصابتون به مصاحبه هم نروید.

نکات منفی
مدیریت ضعیف عدم امنیت شغلی بی نظمی کاری عدم کنترل اعصاب حقوق ناکافی
حقوق پيشنهادی شما 2500000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 2000000
تاریخ مصاحبه Mehr 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته