جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مالتینا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران malltina.com
میانگین حقوق ماهانه
5 میلیون
5

تجربه مصاحبه در شرکت مالتینا: مصاحبه فنی

۷ ماه پیش
برنامه نویس
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
رویدار و همايش
نویسنده این تجربه، 6 تجربه با میانگین امتیاز 2.63 در جابگای ثبت کرده است.
در زمان  نگارش این تجربه؛ مدیر فنی ندارند و فقط چند نفر نیروی بک اند دارند که آنها هم نیروهای جونیوری بودند که همانجا رشد کرده اند، مصاحبه فنی با یکی از  نیروهای فنی انجام شد و بیشتر بیان تجربیات بود.
شرکت نه در مرکز کرج بلکه در یکی از شهرک های فردیس قرار دارد برای اشخاصی که مثل من از تهران می آیند اگر ماشین ندارید مناسب نیست به همین دلیل شرکت بیشتر مشتاق افراد با محل سکونت نزدیک(کرج) است و می پرسند که آیا مشکلی ندارید تا از تهران بیایید و مسیر اذیت نمیکند! ولی برای افراد نزدیک هم به بهانه اینکه چون نزدیک هستی و رفت و آمد و خستگی راه نداری حقوق کمتری پیشنهاد میکند، در صورتی که برای آنها نباید فرق کند که نیرو از کجا می آید!
نکات مثبت
کار در محیط مطبوع و به‌روز ناهار رایگان تیم جوان و با انگیزه خوراکی رایگان نوشیدنی رایگان بیمه
نکات منفی
مدیریت ضعیف پایه حقوق کم کنترل برنامه نویس ها با دوربین
حقوق پيشنهادی شما 13000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 10000000
تاریخ مصاحبه Tir 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته