جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

سان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 4 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.son.ir
میانگین حقوق ماهانه
5.4 میلیون
2.1

تجربه مصاحبه در شرکت سان: مزخرفترین شرکت نرم افزاری, همه مدیر هستن ,اتلاف وقت

۲ سال پیش
مهندس نرم افزار
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

شرکتی بسیار پر تنش 

نکات منفی
مدیریت بی ثبات مدیریت ضعیف عدم کنترل اعصاب هدر دادن منابع
حقوق پيشنهادی شما 11
حقوق پیشنهادی آن‌ها 11
تاریخ مصاحبه Mehr 1397
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک ماه
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک ماه