جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

تپسل

سال تاسیس سال نامشخص 11-50 نفر 5 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.tapsell.ir
میانگین حقوق ماهانه
4.5 میلیون
3.2

تجربه مصاحبه در شرکت تپسل: بی احترامی و بدقولی به مصاحبه شونده

۷ ماه پیش
مدیر کمپین
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 4 تجربه با میانگین امتیاز 3.00 در جابگای ثبت کرده است.

اولین بار دو سال پیش برای رول مدیر کمپین رفتم مصاحبه

مدیری که با من مصاحبه داشتن گفتن من یک ربع دیگه ایرانسل جلسه داریم و زود بگو که بریم
کوتاه و مختصر حرف زدیم و تموم کردن و گفتن من میگم باهات جلسه بعدی رو ست کنن و دیگه هیچ خبری نشد!
سال بعدش باز تماس گرفتن و مصاحبه گذاشتن توی رزی که تهران از برف زیاد قفل شده بود به زور خودمو رسوندم آقایی که با من مصاحبه داشت نیومد و یه خانم در حد پوزیشن اداری اومدن مصاحبه کردن و بعد گفتن تماس می گیریم و باز هم هیچ !!

نکات منفی
جلسات بی نتیجه بی نظمی کاری بد قول
حقوق پيشنهادی شما 5000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Mehr 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته