جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

کسب و کار نوین فرابین

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 14 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران farabeen.com
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
2.9

تجربه مصاحبه در شرکت کسب و کار نوین فرابین: روند مصاحبه خوب بود

۷ ماه پیش
مدیریت محصول
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 4 تجربه با میانگین امتیاز 3.00 در جابگای ثبت کرده است.

برای پوزیشن مدیریت محصول با من تماس گرفتند از تماس و برخورد کارشناس شرکت خوشم اومد

با تحقیقاتی که کردم در خصوص شرکت و محصولات اون روند مصاحبه رو ادامه ندادم چون بنظرم جای آینده داری نبود و محصولات موفقی هم ندارند.


نکات مثبت
بیمه تیم جوان و با انگیزه
نکات منفی
شرکت کوچک
حقوق پيشنهادی شما 9000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Amordaad 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته