جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

کروز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
خودروسازی تهران crouse.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت کروز: رفتار‌ غیر حرفه ای در شرکت به ظاهر حرفه ای

۸ ماه پیش
System Admin
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 1.50 در جابگای ثبت کرده است.

با یک ساعت تأخیر مصاحبه شروع شد .

مصاحبه کننده کاملا بی ادب بدون سلام و‌معرفی خودش شروع کرد 

در‌مورد تجارب کاری گذشته سوال نمی‌کرد باز خواست میکرد . و زمان من اصلا براش مهم نبود که شاید برنامه دیگه داشته باشم در‌مباحث فنی دیدگاه استفاده شما از دستگاه رو زیر سوال میبرد که اصلا مربوط به این شرکت نبود . ایراد به نوع رزومه نویسی می‌گرفت ! که‌به ایشان مربوط نبود و در آخر با سوال های بیجا باعث شد زودتر‌از موعد جلسه تمام شود . بدترین تجربه مصاحبه کاری بود که داشتم . 

حقوق پيشنهادی شما 6000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 4000000
تاریخ مصاحبه Amordaad 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک ماه
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از دو هفته
متاسفانه برخی از مصاحبه کنندگان فکر میکنند با تحقیر تجارب کاری و تحصیلی کارجو، حس بد و بی سواد بودن در کارجو ایجاد میکنند و پرداخت حقوق کمتر رو توجیه کنند.
۸ ماه پیش