جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

گلرنگ سیستم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 7 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران
میانگین حقوق ماهانه
6 میلیون
2.4

تجربه مصاحبه در شرکت گلرنگ سیستم: کارشناس ارشد شبکه

۹ ماه پیش
کارشناس ارشد شبکه
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
لینکدین
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

تماس گرفتند و قرار بر مصاحبه اسکایپی گذاشتند، متاسفانه نیم ساعت بعد از ساعت قرار تماس گرفتند و متاسفانه عذرخواهی هم نکردند و شروع کردند به مصاحبه که بنده جواب های درستی نمیدادم به علت اینکه زمان گذشته و عذرخواهی هم نکردند.

نکات منفی
مدیریت بی ثبات مدیریت ضعیف بی نظمی کاری بد قول
حقوق پيشنهادی شما 8000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Tir 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته