جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

مبتکر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت مبتکر: مصاحبه فول استیک

۹ ماه پیش
فول استک
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت خود شرکت
نویسنده این تجربه، 2 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

شدیدا دنبال گرفتن سفته بودند به مبلغ خارج از عرف و متن قرار دادشونم خیلی زیاد بود و همه چیز یک طرفه به نفع خودشون بود!

نکات مثبت
ناهار
نکات منفی
قرار داد یک طرفه!
حقوق پيشنهادی شما 11000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 11000000
تاریخ مصاحبه Tir 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک ماه