جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

بلو اند پی

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
نیرو تهران blueandpgroup.com
میانگین حقوق ماهانه
2.5 میلیون
1.2

تجربه مصاحبه در شرکت بلو اند پی: بلواندپی کارشناس نمیخاد، دنبال جادوگرن

۹ ماه پیش
تولید محتوا
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

مدیر واحدی که باید مشغول به کار میشدم ایران نبود، مدیر منابع انسانی که مصاحبه میکرد در رشته خودش اونقدر تسلط نداشت  چه برسه در حوزه تولید محتوا. به ظاهر آگهی کارشناس تولید محتوا بود ولی در عمل  همه کار ازت  میخاستن ، از سایت تا گرافیک‌  اونم با حقوق پایین . تازه بعدش داشتم میودم   ۳  تا از پرسنل  شرکت از نگرفتن چند ماه حرف میزدک

نکات منفی
حقوق ناکافی بی نظمی کاری عدم پرداخت به موقع حقوق
حقوق پيشنهادی شما 5
حقوق پیشنهادی آن‌ها 2
تاریخ مصاحبه Khordaad 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی بیشتر از یک ماه