جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

سیلیکون ناب

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
تولید و صنایع تهران siliconenab.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت سیلیکون ناب: مصاحبه با شرکت سیلیکون ناب شعبه قزوین

۱۰ ماه پیش
مدیر راهبردی بازاریابی و فروش
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

ییک مرحله مصاحبه وجود داره که مدیر شرکت کاملا دیدگاه بالا به پایین داره و محیط مناسب مصاحبه هم نداره حتی یک لیوان اب هم نداشتند!

حقوق پيشنهادی شما 5000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 3000000
تاریخ مصاحبه Khordaad 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته