سیلیکون ناب

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
تولید و صنایع تهران siliconenab.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

مصاحبه با شرکت سیلیکون ناب شعبه قزوین

۵ روز پیش
مدیر راهبردی بازاریابی و فروش
پذیرفته شدم اما خودم رد کردم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

ییک مرحله مصاحبه وجود داره که مدیر شرکت کاملا دیدگاه بالا به پایین داره و محیط مناسب مصاحبه هم نداره حتی یک لیوان اب هم نداشتند!

نکات مثبت
نکات منفی
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 5000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 3000000
تاریخ مصاحبه خرداد 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته