موسسه حقوقی فردا

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
وکالت و حقوقی تهران fardasabt.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

برخورد نامناسب

۲۰ روز پیش
کارآموز
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

بنده دیروز برای مصاحبه به این موسسه مراجعه کردم و پس پر کردن فرم مربوطه و تحویل آن به خانم مسئول رسپشن در کمال تعجب توسط ایشان مسخره شدم. ایشان بعد از مطالعه فرم اظهار کردند که سفته نمیدید! کسی که سفته نمیدهد را ما برای مصاحبه بالا نمیفرستیم. و زمانیکه بنده تأئید کردم و در پاسخ بنده فرمودند که اصلا برای من قابل باور نیست کسی سفته ندهد. و همه به این سوال جواب مثبت میدهند. و با تمسخر فرمودند امیدوارم کاری پیدا کنید که سفته نخواهد.

نکات مثبت
اهمیت به دیزاین
نکات منفی
جلسات بی نتیجه
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه خرداد 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته