جوانفکران داده گستر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.vistaapp.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

مصاحبه خوبی بود

۲۵ روز پیش
برنامه نویس وب
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

در کل دید مثبتی به شرکت داشتم... سره وقت رسیدم و اون ها هم سره وقت از من مصاحبه گرفتن و برعکس بعضی شرکتا خیلی معطل نشدم...محیط شرکت رو دوست داشتم و برخوردشون محترمانه و حرفه ای بود... تنها یک نکته منفی داشت و اونهم اینکه زمان پاسخگوییشون یکم طولانی شد

نکات مثبت
تیم جوان و با انگیزه کار در محیط مطبوع و به‌روز شرکت بزرگ مدیریت بسیار منظم تیم صمیمی تیم حرفه ای
نکات منفی
تاخیر در پاسخگویی
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 3500000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 3500000
تاریخ مصاحبه خرداد 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک ماه