شبکه افزار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.shabakehafzar.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

هماهنگی قرار مصاحبه و ناپدید شدن بعد از آن

۱۸ روز پیش
برنامه نویس وب
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

این شرکت ، شرکت زیرمجموعه ای با نام روماک ارتباط دارد که قرار بود من برای این شرکت مصاحبه داشته باشم. 


با من تماس گرفته شد و قرار مصاحبه اسکایپی در همان روز گذاشته شد. من راس ساعت مقرر و حتی چند دقیقه ای قبل از آغاز مصاحبه حاضر شدم، به مدت ۳۰ دقیقه منتظر تماسشان بودم اما متاسافانه با من تماسی گرفته نشد.


بعد از آن دلیل را پیگیری نمودم که حتی زحمت جواب دادن به پیام من را نیز به خود ندادند.  

نکات مثبت
نکات منفی
مدیریت ضعیف بد قول
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه اردیبهشت 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته