جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

شبکه افزار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.shabakehafzar.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت شبکه افزار: هماهنگی قرار مصاحبه و ناپدید شدن بعد از آن

۱۰ ماه پیش
برنامه نویس وب
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

این شرکت ، شرکت زیرمجموعه ای با نام روماک ارتباط دارد که قرار بود من برای این شرکت مصاحبه داشته باشم. 


با من تماس گرفته شد و قرار مصاحبه اسکایپی در همان روز گذاشته شد. من راس ساعت مقرر و حتی چند دقیقه ای قبل از آغاز مصاحبه حاضر شدم، به مدت ۳۰ دقیقه منتظر تماسشان بودم اما متاسافانه با من تماسی گرفته نشد.


بعد از آن دلیل را پیگیری نمودم که حتی زحمت جواب دادن به پیام من را نیز به خود ندادند.  

نکات منفی
مدیریت ضعیف بد قول
حقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Ordibehesht 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته