جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

پژوهشکده پارسا شریف

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران parsasharif.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

تجربه مصاحبه در شرکت پژوهشکده پارسا شریف: مصاحبه کاری برنامه نویس

۱۰ ماه پیش
برنامه نویس
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 1 تجربه با میانگین امتیاز 1.00 در جابگای ثبت کرده است.

یک مرحله اسکایپ

یک نفر از اچ آر و یک نفر فنی


سوالات کاملا بی ربط و خارج از فیلد آگهی

برخورد مصاحبه کننده بسیار بی ادبانه و غیر حرفه ایحقوق پيشنهادی شما 0
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Khordaad 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته