الی گشت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
گردشگری و هتل ها تهران www.eligasht.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

بدترین مصاحبه

یک ماه پیش
برنامه نویس بک اند
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

سوالات مسخره و بی پایه اساس میپرسن همیش در حال نیرو گرفتن هستن   من خودم به فاصله 3 ماه مصاحبه رفتم هر دفه یه چیز پرسیدن کاملا سیستم سلقیه ای فقط یه سری چیزهای آکادمیک مسخره  یاد گرفتن و میپرسن واصلا توصیه نمیکنم 

نکات مثبت
اهمیت به دیزاین بیمه
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم کنترل اعصاب مدیریت ضعیف
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 8000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه خرداد 1399
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته