دی دی هالیدیز

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران ddholidays.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0

نه چندان خوب

یک ماه پیش
برنامه نویس
هنوز جواب ندادن
نحوه درخواست شغل:
سایر

اولش یه خانم خوش برخوردی در وا کرد رفتم داخل اتاق منتظر نشستم بعد یه آقایی اومد و انگار که یکی بهش گفته بود اگه تا 2 دقیقه مصاحبه رو تموم نکنی اعدامت میکنیم! خلاصه با عجله 4 تا سوال پرسید منم جواب دادم و گفت تماس میگیریم. هیچ تماسی هم نگرفتم! مسیرشونم خیلی دور بود!

نکات مثبت
نکات منفی
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 9000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه آذر 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از دو هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته