ایرانیکارت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 2 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت اصفهان www.IraniCard.com
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
3.2

مصاحبه کوتاه

یک سال پیش
Full Stack
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی

مصاحبه بیشتر از پنج دقیقه طول نکشید

ی برگه دستش بود سوال می پرسید نام، نام خانوادگی،سن و..خودش پر می کرد.

خوب اینا که توی رزومه ای که ارسال کرده بودم بود!

در آخر هم به خاطر حقوق پیشنهادی خودم تایید نکردن.

نکات مثبت
نکات منفی
نخوندن رزومه قبل از مصاحبه
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 6000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه تیر 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته