جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

ایرانیکارت

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 5 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت اصفهان www.IraniCard.com
میانگین حقوق ماهانه
4 میلیون
3.2

تجربه مصاحبه در شرکت ایرانیکارت: مصاحبه کوتاه

۲ سال پیش
Full Stack
پذیرفته نشدم
نحوه درخواست شغل:
سايت‌های کاريابی
نویسنده این تجربه، 23 تجربه با میانگین امتیاز 3.99 در جابگای ثبت کرده است.

مصاحبه بیشتر از پنج دقیقه طول نکشید

ی برگه دستش بود سوال می پرسید نام، نام خانوادگی،سن و..خودش پر می کرد.

خوب اینا که توی رزومه ای که ارسال کرده بودم بود!

در آخر هم به خاطر حقوق پیشنهادی خودم تایید نکردن.

نکات منفی
نخوندن رزومه قبل از مصاحبه
حقوق پيشنهادی شما 6000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 0
تاریخ مصاحبه Tir 1398
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته