فلاوینگو

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
گردشگری و هتل ها تهران www.flawingo.com
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
2.5

برنامه نویس وب

یک سال پیش
Full Stack
پذیرفته شدم و قبول کردم
نحوه درخواست شغل:
سایر

کلا مرحله نداشت ، خیلی راحت همکاری شروع شد
سوالات خیلی بدهی پرسیده شد
در مصاحبه برخورد ها عالی بود

نکات مثبت
حقوق خوب
نکات منفی
مدیریت بی ثبات عدم دریافت پاداش عدم امنیت شغلی عدم کنترل اعصاب شرکت کوچک مدیریت ضعیف بد قول ساعت کاری بالا کنترل برنامه نویس ها با دوربین هدر دادن منابع بی نظمی کاری
امتیاز ها:
مصاحبه کننده:
شرکت
حقوق پيشنهادی شما 7000000
حقوق پیشنهادی آن‌ها 7000000
تاریخ مصاحبه اسفند 1397
زمان دعوت به مصاحبه کمتر از یک هفته
کل فرايند درخواست تا نتيجه نهايی کمتر از یک هفته