جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

صنایع فولاد هیربد زرندیه

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 1 تجربه
تولید و صنایع تهران www.hirbodsteel.com
میانگین حقوق ماهانه
3 میلیون
1
تجربه های کاری در صنایع فولاد هیربد زرندیه