خانه تئاتر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
فرهنگی و ورزشی تهران www.theaterforum.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در خانه تئاتر
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در خانه تئاتر را به اشتراک می گذاری.