جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

تستک

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
آموزش، مدارس و دانشگاه ها تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در تستک
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در تستک را به اشتراک می گذاری.