تاریانا

سال تاسیس 2011 1-10 نفر 1 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت اصفهان tarianagroup.ir
میانگین حقوق ماهانه
1 میلیون
1
تجربه های کاری در تاریانا