جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فناوری اطلاعات و ارتباطات راه آفتاب

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.sunwayict.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات راه آفتاب
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در فناوری اطلاعات و ارتباطات راه آفتاب را به اشتراک می گذاری.