جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

تبلیغاتی نقطه شروع

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در تبلیغاتی نقطه شروع
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در تبلیغاتی نقطه شروع را به اشتراک می گذاری.