جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

اسپک

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
فرهنگی و ورزشی تهران spokgroup.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در اسپک
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در اسپک را به اشتراک می گذاری.