شماران سیستم

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.shomaran.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در شماران سیستم
    برنامه نویس وب
    تمام وقت
    در ابتدا به شما قرارداد را نمیدهند و سفته هایی که از شما میگیرند اجازه نوشتن ضمانت برای حسن انجام کار نمیدهند که در موقع سنوات دادن و همچنین فشار کار زیاد با آن سفته ها شما را تهدید کنند. کاملا قرارداد را یکطرفه به نفع شرکت میبندند.از سیستم کامپیوتری (کیس و اینترنت و ...) به شما نمیدهند بلکه یک تی ...
    میانگین کل امتیازات: