شیمی کاران جلودار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 3 تجربه
تولید و صنایع تهران tisa.ir
میانگین حقوق ماهانه
1.4 میلیون
1.5
تجربه های کاری در شیمی کاران جلودار
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در شیمی کاران جلودار را به اشتراک می گذاری.