کانون تبلیغاتی شبرنگ

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه کاری
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران shabrang.net
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در کانون تبلیغاتی شبرنگ
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در کانون تبلیغاتی شبرنگ را به اشتراک می گذاری.