ترانه شار

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران shaar.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در ترانه شار
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در ترانه شار را به اشتراک می گذاری.