سیلانه سبز یگانه

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران seylanehsabzyeganeh.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در سیلانه سبز یگانه
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در سیلانه سبز یگانه را به اشتراک می گذاری.