صفریک ایده همراه

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه کاری
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران www.sefryek.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در صفریک ایده همراه
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در صفریک ایده همراه را به اشتراک می گذاری.