جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

سامان داده شهر

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در سامان داده شهر
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در سامان داده شهر را به اشتراک می گذاری.