دنیای فناوری حامد

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت تهران sahba.net
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در دنیای فناوری حامد
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در دنیای فناوری حامد را به اشتراک می گذاری.