سحاب غنچه

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع تهران
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در سحاب غنچه
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در سحاب غنچه را به اشتراک می گذاری.