داده کاوی سحاب

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت قم www.Intellitext.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در داده کاوی سحاب
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در داده کاوی سحاب را به اشتراک می گذاری.