جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فناوری بن یاخته های رویان

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
خدمات درمانی، پزشکی و سلامت تهران www.rsct.ir
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در فناوری بن یاخته های رویان
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در فناوری بن یاخته های رویان را به اشتراک می گذاری.