جاب گای را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

رسیس استاد

سال تاسیس سال نامشخص 1-10 نفر 0 تجربه
تولید و صنایع قدس irstud.com
میانگین حقوق ماهانه
0 میلیون
0
تجربه های کاری در رسیس استاد
empty

اولین نفر باش که تجربه کاریت، در رسیس استاد را به اشتراک می گذاری.